Al eerder schreef ik over wat gespreksanalyse is. In deze blog leg ik uit hoe ik gespreksanalyse toepas om tot een advies te komen.

Gespreksanalyse wordt ingezet om verschillende aspecten van gesprekken te onderzoeken: hoe mensen beurten afwisselen, hoe handelingen op elkaar afgestemd worden, hoe gespreksdeelnemers aan het woord komen, noem maar op. Door gespreksanalyse krijg je zicht op het mechanisme van een gesprek. Ik pas wetenschappelijke onderzoeken toe om gespreksadvies te geven. En dat advies hangt uiteraard af van de wens van de klant.

 

Moet er bijvoorbeeld efficiënter worden vergaderd? Wil je overtuigende klantgesprekken voeren of zelfverzekerder overkomen in (sollicitatie)gesprekken? Op basis van gespreksanalyse geef ik mensen inzicht in de gesprekstechnieken die zij intuïtief al gebruiken en geef ik advies over technieken die ingezet kunnen worden om een doel te bereiken in een gesprek.

Mijn werkplek, meestal met ‘kantoorpoes’ onder het bureau

Voor een persoonlijke advies neem ik de volgende zes stappen:

 

1 – Data verzamelen

Ik neem één of meerdere gesprekken op via een voicerecorder. Dit kunnen teamvergaderingen zijn, bilaterale overleggen of andere gesprekken. Het kan ook een gesprek zijn tussen de klant en mij.

 

2 – Transcriberen

Dit is het uitschrijven van het gesprek. Het transcript staat vol met technische aspecten zoals de duur van pauzes, waar de intonatie ligt, volume en overlap.

 

3 – Selecteren van episodes uit het gesprek

De selectie is afhankelijk van de wens van de klant. Is het doel bijvoorbeeld om sneller aan het woord te komen, of om juist meer ruimte te bieden aan gesprekspartners? Moeten vergaderingen efficiënter gevoerd worden?

 

4 – Analyseren van episodes

Dit doe ik aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Wat gebeurt er in de episodes? Welke technieken past de klant toe en welk effect heeft dat op het gesprek?

 

5 – Rapporteren van de bevindingen

De bevindingen die voortkomen uit de analyse rapporteer ik in heldere taal. Deze krijgt de klant altijd een aantal dagen voor de terugkoppeling toegestuurd. Het is een handig document waarin alle adviezen staan opgesomd.

 

6 – Terugkoppeling

Tot slot wordt het advies besproken met de klant. Dit gebeurt altijd in een veilige omgeving, één op één. Ik laat gespreksopnames horen en we bespreken wat er goed gaat en welke gesprekstechnieken op een andere of betere manieren ingezet kunnen worden. Hierdoor wordt de klant bewust van zijn of haar gesprekstechnieken. De reflecties die daaruit voortkomen leveren vertrouwen op in de eigen intuïtie en zorgen voor bewustwording tijdens toekomstige gesprekken. Iets wat tijdens elk volgend gesprek ingezet kan worden om het beoogde doel op een efficiënte manier te bereiken.

 

Meer weten over de analyses die ik uitvoer en de adviezen die ik opstel? Aarzel niet om me een berichtje te sturen!