INFO

Ik geef medewerkers van bedrijven en zzp’ers een persoonlijke gespreksanalyse waarin ik let op alle technische aspecten in een gesprek. Ik geef inzicht in de gesprekstechnieken die je van nature al gebruikt én geef tips over hoe je deze en andere technieken beter in kunt zetten. Door mijn soms confronterende analye en altijd persoonlijke advies krijg je meer zelfvertrouwen in je eigen gesprekstechnieken en voer je zelfverzekerdere gesprekken.

Ik bied drie pakketten aan:

 

Adviestraject voor zzp’ers – € 350 excl. btw

Na een uitgebreide intake ga ik aan de slag met het transcriberen van een door jouw opgenomen gesprek of het gesprek dat wij hebben gevoerd. Dit transcript is de basis voor de analyse van jouw gesprekstechnieken. Je ontvangt van mij een uitgebreide rapportage waarin jouw gesprekstechnieken uitgebreid worden beschreven. Ook ontvang je praktische tips over hoe je gesprekstechnieken anders of meer kan inzetten. Uiteraard bespreken we dit alles tijdens een terugkoppeling. Na dit traject heb je meer zelfvertrouwen in je eigen gesprekstechnieken.

 

Uitgebreid adviestraject – € 450 excl. btw

Dit traject is bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld voorzitters van vergaderingen die efficiënter willen vergaderen. Na een uitgebreide intake ga ik aan de slag met het transcriberen van een door jou  opgenomen vergadering of een vergadering waar ik bij aanwezig was.  Dit transcript is de basis voor de analyse van jouw gesprekstechnieken. Je ontvangt van mij een uitgebreide rapportage waarin jouw gesprekstechnieken uitgebreid worden beschreven. Ook ontvang je praktische tips over hoe je gesprekstechnieken anders of meer kan inzetten. Alles wordt besproken tijdens een terugkoppeling. Bij dit traject ligt de focus op het efficiënter vergaderen.

 

Adviestraject voor teams – Prijs op aanvraag

Tijdens het adviestraject ligt de focus op het samen analyseren van de gesprekstechnieken. Dit traject is geschikt voor teams die willen werken aan de onderlinge communicatie.

Om tot bruikbaar gespreksadvies te komen

neem ik de volgende stappen:

1 - Data verzamelen

Ik neem één of meerdere gesprekken op via een voicerecorder. Dit kunnen teamvergaderingen zijn, bilaterale overleggen of andere echte gesprekken.

2 - Transcriberen

Dit is het uitschrijven van het gesprek, inclusief nadruk, intonatie, pauzes, etc.

3 - Selecteren van voor de klant interessante episodes uit het gesprek

De selectie is afhankelijk van de wens van de klant. Is het doel bijvoorbeeld om meer opdrachten binnen te halen, of om juist meer ruimte te bieden aan gesprekspartners? Moeten vergaderingen efficiënter gevoerd worden?

4 - Analyseren van episodes

Dit doe ik aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.

5 - Rapporteren van de bevindingen

De bevindingen die voortkomen uit de analyse rapporteer ik in heldere taal.

6 - Terugkoppeling

Tot slot wordt het advies besproken met de klant. Hierdoor worden deelnemers bewust van hun gespreksgedrag. De reflecties die daaruit voortkomen leveren vertrouwen op in de eigen intuïtie en zorgen voor bewustwording tijdens toekomstige gesprekken. Iets wat tijdens elk volgend gesprek ingezet kan worden om het beoogde doel op een efficiënte manier te bereiken.

Top